Képzésleírás

 1.     Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő módszertani tréning

A képzés célja, hogy a résztvevőkben erősödjön a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok iránti megértés és nyitottság. Alapvető fejlesztő módszerek megismerését követően a képzésben résztvevők képesek lesznek az előítélet-mentes, szolidaritáson és együttműködésen alapuló szemléletmód mindennapi élethelyzetekben történő alkalmazására.

 

 2.  Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning

 A képzés fő célkitűzése az önismeret és személyiség fejlesztése, a reális önértékelés és önbecsülés összetevőinek és összefüggéseinek minél alaposabb megismerése. A sikeres álláskereséshez és mielőbbi elhelyezkedéshez szükséges pályázati anyag (önéletrajz, kísérőlevél) elkészítéséhez szükséges formai és tartalmi követelmények ismeretét sajátíthatják el a tréningen résztvevők.

 

 3.     Konfliktuskezelés

A tréning során elsajátítják a résztvevők a hatékony konfliktuskezeléshez és kapcsolatteremtéshez szükséges eszközöket és viselkedésmódokat.  A legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus-megoldási technikákat és stílusokat ismerhetik meg a programban résztvevők.

 

 

 

Kövess bennünket!

Eseménynaptár

Hasznos linkek